Liên kết tài khoản ngân hàng trên MFast như thế nào ?

Để thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại thanh công cụ bên dưới màn hình, Chọn [Cá nhân]

Bước 2: Chọn mục Thông tin tài khoản (Người dùng nhấn chọn vào giao diện Tên trên màn hình)

Bước 3: Tại mục [Tài khoản ngân hàng liên kết], dòng [Tài khoản ngân hàng], chọn [Chi tiết]

Bước 4: Nhập thông tin ngân hàng liên kết theo yêu cầu

Bước 5: Người dùng cập nhật các hình ảnh sau:

  1. Tải hình CMND/CCCD 2 mặt
  2. Tải hình chữ ký
  3. Hình chụp chân dung cầm mặt trước CMND

Bước 6: Nhập MST thu nhập cá nhân

Bước 7: Tải Cam kết thuế

Xem quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Sau đó, MFast sẽ kiểm tra và phê duyệt tài khoản cá nhân của bạn, MFast sẽ yêu cầu bạn cung cấp lại các thông tin trong trường hợp bạn cung cấp chưa chính xác, khi tài khoản được duyệt thành công, bạn có thể rút tiền về rồi nhé !

Hướng dẫn người dùng rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết [Click vào đây]

Chi tiết hướng dẫn, bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng