Các quy định khi rút tiền và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

1/ Miễn phí rút tiền trên MFast

MFast hỗ trợ rút tiền MIỄN PHÍNGAY LẬP TỨC

Xem danh sách các ngân hàng hỗ trợ [Tại đây]

2/ Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Ngay tại thời điểm người dùng rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết, MFast sẽ xét xem người dùng đã có tải cam kết thuế 2021 hay chưa để áp dụng khấu trừ thuế TNCN theo quy định của Pháp Luật (Không khấu trừ khi trả lên ví tích lũy hoặc dùng để mua sắm bảo hiểm, tiện ích trên MFast)

♦ Quy định về tỷ lệ khấu trừ thuế như sau:

Người dùng phát sinh thu nhập trên MFast được ký hợp đồng HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BÁN HÀNG. Áp dụng mức khấu trừ thuế như sau:

1/ Trường hợp bản cam kết thuế:

  • Thu nhập trong tháng ≤ 11 triệu vnđ sẽ không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng > 11 triệu vnđ sẽ bị khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập trong tháng

2/ Trường hợp KHÔNG CÓ bản cam kết thuế:

  • Thu nhập trong tháng < 2 triệu vnđ sẽ không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng  ≥ 2 triệu vnđ s bị khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập trong tháng