Hướng dẫn ứng tuyển nghiệp vụ tài chính

Để ứng tuyển tạo code bán hàng tài chính trên MFast, Bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn mục [Tài chính]

Bước 2: Chọn mục [Ứng tuyển nghiệp vụ]

Bước 3: Chọn mục [Hồ sơ tự ứng tuyển]

Tại đây,3 bước để bạn hoàn tất đăng ký nghiệp vụ bán hàng

Bước 4: Đăng ký thông tin chung: Bạn điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu trên MFast. Lưu ý thông tin này phải trùng khớp với hồ sơ bạn cung cấp

Bước 5: Tải Hồ sơ cơ bản theo yêu cầu từ MFast, Bao gồm các hình chụp:

 • Mặt trước CMND
 • Mặt sau CMND
 • Đầy đủ tất cả các trang sổ hộ khẩu
 • Hình chụp chân dung 30 ngày gần nhất
 • Thông tin ứng viên (Mẫu MFast)

Bước 6: Chọn Dự án bán hàng muốn tham gia bằng các chọn “Đăng ký” và tải hồ sơ ứng tuyển theo yêu cầu của từng dự án. Cụ thể:

 • Dự án MCredit: Cam kết sử dụng thẻ nhân viên
 • Dự án Easy Credit:
  • Mặt trước CMND gốc
  • Măt sau CMND gốc
  • Hình chụp chân dung cùng với mặt trước CMND
  • Hình chụp Quy tắc ứng xử (Có chữ ký và đầy đủ thông tin của NVKD)
 • Dự án CIMB Bank: Ảnh chụp chân dung gần nhất
 • Dự án Mirae Asset: Bằng cấp – Dành cho quản lý và Số CMND cũ (Nếu có) Bắt buộc đối với ứng viên sử dụng CCCD có năm sinh <1999
 • Dự án Aizen Credit: Số CMND cũ (Nếu có) Bắt buộc đối với ứng viên sử dụng CCCD có năm sinh <1999

Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, MFast sẽ kiểm tra thông tin và hồ sơ ứng tuyển của bạn. Nếu có sai sót trong quá trình ứng tuyển, MFast sẽ trả hồ sơ về và yêu cầu bạn bổ sung lại thông tin chính xác. Trường hợp hồ sơ của bạn cung cấp đã đúng theo yêu cầu, MFast sẽ duyệt code bán hàng và khi đó bạn đã trở thành nhân viên bán hàng tài chính của MFast.

Hồ sơ ứng tuyển được duyệt thành công

Chi tiết hướng ứng tuyển nghiệp vụ tài chính, bạn có thể xem Tại Đây

Các biểu mẫu ứng tuyển tạo code: