Hoa hồng trực tiếp là gì ?

Hoa Hồng Trực Tiếp được tính khi bạn trực tiếp giới thiệu, tư vấn khách hàng tham gia sản phẩm thành công hoặc trực tiếp mua, sử dụng các sản phẩm trên MFast

Hoa hồng sẽ được tính dựa trên % số tiền giải ngân, hoặc bằng số tiền tuyệt đối, tùy vào dự án.Vui lòng Cài đặt MFastĐăng nhập để xem chi tiết