Hoa hồng gián tiếp là gì ?

Nhận 20% hoa hồng gián tiếp dựa trên tổng hoa hồng nhận được của tất cả các cộng tác viên (những người được bạn giới thiệu tham gia MFast)

Tổng hoa hồng của CTV dùng để tính hoa hồng gián tiếp không bao gồm thưởng thi đua, hoặc các phát sinh tặng mà CTV nhận được trong tháng

Vui lòng Cài đặt MFastĐăng nhập để xem chi tiết