Giới thiệu khách hàng

Đây là vai trò dành cho cộng tác viên bán hàng, chỉ cần tìm kiếm và giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay vốn. MFAST chịu trách nhiệm tư vấn sản phẩm, thu hồ sơ và xử lý cho đến khi hoàn tất.

Bạn có thể chỉ định người xử lý hồ sơ. Nếu không MFast sẽ chỉ định người xử lý phù hợp

Đây là nghiệp vụ không cần phải tạo code dự án tài chính. Nhận 30% hoa hồng

Các bước giới thiệu khách hàng:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn mục “Tài chính”

Bước 2: Chọn “Thêm Khách Hàng”

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng, bao gồm

  • Họ tên
  • Số CMND
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ hiện tại đang sinh sống

Bước 4: Chọn công ty TÀI CHÍNH phù hợp

Bước 5: Chọn nghiệp vụ “Chỉ mới trao đổi sơ bộ”

Bước 6: Nhập trạng thái hồ sơ khách hàng, cụ thể:

  • Chọn sản phẩm vay vốn
  • Chọn trạng thái khách hàng
  • Nhập số tiền vay và chọn thời gian vay

Lưu ý: Những thông tin này mang tính chất tham khảo theo yêu cầu của khách hàng, sẽ được điều chỉnh (Nếu có) trong quá trình tư vấn viên tư vấn cho khách

Bước 7: Chỉ định nhân viên tư vấn phù hợp. Chọn “Tự chỉ định”

  • Nhập số điện thoại của nhân viên tư vấn bạn muốn chỉ định
  • Nếu không , MFast sẽ giúp bạn tìm tư vấn viên phù hợp

Bước 8: Chọn “Hoàn tất hồ sơ” và Theo dõi hồ sơ cho đến khi hoàn tất

Chi tiết hướng dẫn các bước giới thiệu khách hàng đối với các dự án tài chính. Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Tại Đây